Einddoel van de energietransitie

Eerst even waar we het ook alweer voor doen. Het streven van de overheid is dat Nederland in 2050 aardgasvrij is. Dat gaat natuurlijk niet zomaar en daarom hebben veel gemeenten de afgelopen jaren een Transitievisie Warmte opgesteld. In dit energietransitieplan staat op hoofdlijnen waar ze staan en wat er moet gebeuren.

Adviesbureau de WarmteTransitieMakers helpt de gemeente met zo’n visie én met het betrekken van inwoners en andere stakeholders. Want om echt aan de slag te gaan, is het belangrijk verschillende partijen bij elkaar te brengen. Dat vertelt Meike van der Linde van de WarmteTransitieMakers.

Inspirerende voorbeelden voor de energietransitie

Hoe Meike het aanpakt? Zij zoekt naar de koplopers in de buurt, inwoners die al bezig zijn met de energietransitie. “Ik ga letterlijk de buurt in en kijk wat er al gebeurt, op zoek naar waar ‘energie’ zit in de wijk”, zegt Meike. En in veel gevallen gebeurt er al veel. Zo zijn er mensen met zonnepanelen die zelf al in actie gekomen zijn in de energietransitie.


Ook andere gemeenten kunnen inspireren. Zo zijn de wijkuitvoeringsplannen van de gemeenten Hollands Kroon en Schagen goede voorbeelden van de energietransitie. In deze gemeenten participeren inwoners door elkaar te helpen bij het verduurzamen en langs te gaan bij informatiepunten over de transitie. Meer weten? Lees onze blog over de wijkuitvoeringsplannen.

Hollands Kroon werkte samen met bewonersgroep ‘De Samendoeners’ om de beste manieren te vinden voor verduurzaming van huizen. Dit deden ze door middel van gesprekken, uitwisseling van tips en ervaringen en door vragen te beantwoorden. Bij zogeheten energiecafés vertelden inwoners hoe zij hun overstap naar een energiezuinig huis hadden aangepakt.

Aandachtspunten bij burgerparticipatie in de energietransitie

Omdat de energietransitie zo omvangrijk is, is het belangrijk dat een brede groep mensen meedenkt over de uitvoering. Een voorwaarde hiervoor is dat je basisinformatie begrijpelijk en vindbaar op een website staat, vindt Meike.

Vervolgens gaat ze met de koplopers aan de slag, omdat zij weten wat op lokaal niveau goed werkt. Samen denken ze bijvoorbeeld over een ludieke actie in de wijk, of bijvoorbeeld hoe ze zichtbaar kunnen zijn tijdens een lokaal evenement. Dit is goed voor je bekendheid en je wint er vertrouwen mee. De koplopers kunnen ook meedenken over de in te zetten (social) media.

Drie lessen voor burgerparticipatie voor de energietransitie

  1. Breng bij de gemeente intern de mensen bij elkaar en stem de communicatie op elkaar af. Zo bundel je de communicatie vanuit verschillende uitvoerende instanties. Dat voorkomt onrust bij inwoners.
  2. Zorg voor een centraal platform met alle informatie en deel hier regelmatig updates. Vergeef ons het wc-eendje, maar ons eigen platform is hiervoor ideaal. Wil je snel aan de slag met participatie voor de energietransitie? Lees dan de uitleg over het platform van platform van CitizenLab.
  3. Maak het leuk! De energietransitie is al lastig genoeg. Probeer daarom te zoeken naar een laagdrempelige manier (zoals een event) om mensen te betrekken en de energietransitie in gang te zetten.

Burgerparticipatie bij de energietransitie

Verder lezen?