Een krachtig platform voor impactvolle participatie

Het Go Vocal-platform is ontwikkeld om je participatiestrategie naar een hoger niveau te tillen. Het biedt een centrale, gebruiksvriendelijke participatiehub en helpt complexe processen te stroomlijnen. Betrek meer inwoners, beheer projecten efficiënter en kom tot bruikbare inzichten voor betere besluitvorming.

Vraag een demo aan
Go Vocal Arrow right

Zet projecten op die meer inwoners aantrekken om mee te doen

Met meerdere tools jongleren om je inwoners te betrekken is omslachtig en inefficiënt. Met het allesomvattende platform van Go Vocal maak je participatie eenvoudiger en verhoog je participatiecijfers.

online community software

Informatie

Informeer je inwoners via verschillende formats zoals interactieve tijdlijnen, gedetailleerde en aanpasbare projectpagina's en diverse media. Bovendien kun je dankzij de ingebouwde e-mailtool eenvoudig contact leggen met geregistreerde gebruikers.

online community software

Officiële updates

Reageer eenvoudig op individuele inzendingen van inwoners of publiceer algemene updates aan een bredere groep.

online community software

Volgfunctie

Met onze volgfunctie ontvangen inwoners eenvoudig updates  over projecten waarin ze geïnteresseerd zijn, zodat ze op de hoogte blijven en kunnen participeren wanneer ze daar klaar voor zijn.

online community software

Enquêtes

Krijg inzicht in de behoeften en prioriteiten van inwoners. Gebruik onze ingebouwde enquêtetool of integreer je favoriete enquêtesoftware.

online community software

Peilingen

Verzamel snelle feedback over een specifiek onderwerp om de prioriteiten van je inwoners te begrijpen.

online community software

Optie-analyse

Nodig je inwoners uit om verschillende mogelijke scenario's te analyseren en vraag naar hun feedback.

online community software

Pinnen op een interactieve kaart

Laat je inwoners feedback en ideeën op een kaart delen. Configureer de kaart zoals je wilt: stel aangepaste lagen in, pas de omtrekaan waarbinnen deelnemers hun bijdrage kunnen delen of voeg aanvullende enquêtes of vragen toe.

online community software

Ideevorming

Co-creëer oplossingen met je inwoners door ze ideeën te laten delen via een formulier.

online community software

Online Workshops

Organiseer live discussies en faciliteer online, real-time overleg.

online community software

Stemmen en prioriteiten stellen

Laat inwoners stemmen op een reeks opties of scenario's, of vraag hen de mogelijkheden te ordenen op basis van wat zij denken dat prioriteit zou moeten hebben.

online community software

Burgerbegroting

Vraag inwoners om een budget te verdelen en krijg zo inzicht in hun prioriteiten voor nieuwe investeringen.

online community software

Voorstellen

Geef inwoners de mogelijkheid om per thema projecten aan te dragen en draagvlak te vinden.

Inform

Information

Inform your community through various formats like interactive project timelines, detailed and custom project pages, and rich media. Plus, thanks to the built-in email tool, you can easily connect with registered users.

Follow

Keep your residents in the loop every step of the way and encourage a culture of civic learning and curiosity. With our follow function, residents can simply click to follow any project or discussion they're interested in and receive updates, allowing them to stay informed and engage when they're ready.

Official updates

Consolidate input and easily provide official updates on individual submissions by community members or global updates to your broader user base via our Input Manager.

Consult

Polls

Gather quick feedback on a specific topic to understand their priorities at a glance.

Surveys

Ask your community tailored questions to understand their needs and expectations better, and leverage our integrated AI analysis tool to distill open-text responses easily. Use our built-in CitizenLab survey tool, or embed your favorite third-party survey software.

Involve

Mapping

Allow your community to provide feedback & ideas visually on a map. Configure the map as you wish: upload custom layers, set a perimeter where participants can share input, or add supplementary surveys, checkboxes, and numerical questions related to specific areas.

Option Analysis

Invite your community to analyze and understand different potential scenarios, before gathering their feedback.

Collaborate

Option Analysis

Organize live discussions and facilitate online, real-time deliberation.

Ideation

Co-create solutions with your community members by letting them share ideas through an embedded form.

Empower

Community Proposals

Enable community members to suggest projects on any given topic and gather support, in a dynamic environment where ideas flow in a two-way street.

Participatory Budgeting

Let your community members allocate a specific project budget using our tool to get insights into what they think you should invest in.

Voting & prioritization

Engage your community in decision-making by presenting a curated set of options or scenarios. They can vote on their preferences or distribute a specified number of votes among multiple items to indicate which should be a priority, helping you gauge public opinion for key focus areas.

Gemakkelijk projecten starten en beheren

Het opzetten en beheren van projecten zou geen titanenwerk mogen zijn. Via het participatieplatform van Go Vocal werken teamleden makkelijk samen, elk met rollen die zijn afgestemd op hun aandeel in de projecten.

online community software

Snel en flexibel opzetten 

Je past het design van het platform makkelijk aan en maakt er zo een vertrouwde, herkenbare plek van. Dankzij onze gebruiksvriendelijke paginabouwer kun je het verhaal van je project helder en effectief overbrengen. Bovendien kun je inwoners op diverse manieren betrekken: kies voor geregistreerde deelname, anonieme bijdragen, of nodig specifieke groepen uit op basis van criteria zoals locatie of interesses.

online community software

Efficiënte projectcommunicatie

Verbeter je communicatie met onze geïntegreerde tools. Importeer e-mailadressen  en verstuur gepersonaliseerde uitnodigingen. Gerichte e-mailcampagnes naar slimme groepen zorgen voor persoonlijkere communicatie en automatische overzichten stimuleren doorlopende participatie.

online community software

Eenvoudig beheren en modereren

Ons platform vereenvoudigt de verwerking van input. Wijs bijdragen toe aan collega's en geef ze de rechten om rechtstreeks met inwoners te communiceren. Het activiteitenoverzicht zorgt ervoor dat je een duidelijk overzicht hebt over alle bijdragen, zodat je proactief kunt modereren en gesprekken constructief kunt houden.

Fast, flexible platform & project setup

Transform your platform into a trusted, easily recognizable space with customization options for layout and visuals. Our CMS-like builder empowers you to effectively convey your project's narrative, enhancing understanding. Additionally, you have the flexibility to engage your community in a way that suits them best. Whether it’s through registered or anonymous participation or the ability to create smart groups (based on specific conditions like location or interests), you can ensure targeted and relevant engagement.

Efficient project communication

Enhance your communication with our suite of integrated tools. With the ability to upload email addresses, you can extend personalized invitations to every community member. Targeted email campaigns using smart groups allow for more personalized communication with specific groups. Automated activity digests ensure continued engagement.

Management and moderation made easy

Our platform simplifies the processing of community input, allowing you to filter and sort swiftly for quick insights and responses. Delegate contributions to colleagues and empower them to engage directly with the community. The Activity overview ensures you maintain a clear, organized view of all contributions, facilitating proactive moderation to keep conversations constructive.

Sneller en beter inzicht met ingebouwde dashboards en AI

Als je inzet op zowel online als offline participatie, kun je te maken krijgen met versnippering van gegevens, waardoor het moeilijk is om deze efficiënt te verwerken en te analyseren. Veel teams raken verstrikt in spreadsheets, worstelen met tijdrovende rapportages en vinden het moeilijk om lopende projecten bij te houden en aan te passen. Met Go Vocal pak je het slimmer aan.

online community software

Versnel je analyseproces met Sensemaking

De ingebouwde AI-assistent van ons platform, Sensemaking, zorgt ervoor dat je de feedback van inwoners sneller begrijpt. Vertrouw op onze assistent om bijdragen te groeperen op trefwoorden, zodat je makkelijker kunt navigeren. Met AI kun je ook samenvattingen genereren voor elk project, zodat je in enkele ogenblikken de belangrijkste conclusies kunt trekken. Wil je meer genuanceerde inzichten? Stel de AI-assistent vragen om dieper in de inhoud te duiken.

online community software

Altijd zicht op hoe je projecten ervoor staan

Dankzij de ingebouwde dashboards heb je op elk moment een duidelijk beeld van participatie op je hele platform en kun je wanneer je dat wilt inzoomen op specifieke projecten of onderwerpen. Verdiep je in de demografische gegevens van deelnemers en identificeer welke groepen actief deelnemen en hoe ze dat doen. Met deze kennis kun je je initiatieven aanpassen zodat ze beter aanslaan en meer mensen bereiken.

online community software

Efficiënte projectrapportage

Verbeter je rapportageproces met onze rapportagefuncties, ontworpen om tijd te besparen en de kwaliteit van je inzichten te verbeteren. Stel automatische projectupdates in voor jou en je team, zodat iedereen op de hoogte blijft. Voor een uitgebreidere analyse of presentaties kun je platformgegevens moeiteloos exporteren als spreadsheets of aanpasbare afbeeldingen. Bovendien zorgt onze API voor een eenvoudige integratie met de datasoftware van je voorkeur.

Unparalleled analysis process with Sensemaking

Our platform's built-in AI assistant, SensemakingSocrates, accelerates your understanding of community input. Rely on our assistant to swiftly group input by (auto)tagging keywords, enabling faster and more intuitive navigation. The AI tool can also generate concise summaries for each project, distilling key takeaways in moments. Want more nuanced insights into the qualitative data? Simply ask Socrates questions to dive deeper.

Enhanced engagement tracking

You’ll always have a comprehensive understanding of the interactions on your platform thanks to advanced dashboards. Gain a clear view of engagement across your platform, with the flexibility to focus on specific projects or topics. Delve into participant demographics, identifying which groups are actively participating and how they do it. With this knowledge, you can tailor your initiatives to resonate better and reach more people.

Efficient project reporting

Elevate your reporting process with our reporting features, designed to save time and enhance the quality of your insights. Automate digests for you and your team, ensuring everyone stays informed. For a more comprehensive analysis or impactful presentations, effortlessly export platform data as spreadsheets or customizable images. Plus, our API allows for easy integration with your preferred data software, streamlining your workflow.

Veelgestelde vragen

Lees alle FAQ's
Go Vocal Arrow right

Is dit platform geschikt voor (kleine) teams met weinig tijd?

Hebben we IT-skills nodig om het platform op te zetten?

Hoe vereenvoudigt jullie platform het participatieproces?

Praktijkvoorbeelden

Lees onze casestudy’s om inzichten en best practices te ontdekken van andere gemeenten die ons digitale platform met succes hebben ingezet.

Verbeter je participatieprojecten door te leren van de ervaringen van collega-participatieprofessionals.

Utrecht Klimaatpanel klimaatbeleid online en offline participatie
Utrecht, Nederland
Population:
374.411

Utrechts Klimaatpanel geeft advies over uitwerking klimaatbeleid via online en offline participatie

Inwoners betrekken bij de plannen om klimaatverandering tegen te gaan: dat is het doel van het Klimaatpanel dat Utrecht in 2023 in het leven riep. Een groep gelote inwoners kwam vijf keer samen om de uitwerking van de klimaatmaatregelen van de gemeente onder de loep te nemen - en ook in 2024 gaan ze door. Onder meer via het DenkMee-platform van de gemeente kunnen de inwoners die niet fysiek deelnemen ook meedenken. Ontdek hoe de hybride strategie achter het Utrechtse panel er precies uitziet.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Casestudy: +4.450 inwoners dragen bij aan stadsontwikkeling in Leiden
Leiden, Nederland
Population:
124.900

+4.450 inwoners doen mee aan stadsontwikkeling in Leiden

De Nederlandse gemeente Leiden (124,899 inwoners) benut haar participatieplatform optimaal om input te verzamelen voor diverse stadsontwikkelingsprojecten. Nadat Leiden het online burgerparticipatieplatform begin 2020 lanceerde, werden er in een sneltreinvaart verschillende participatieprojecten opgestart.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Casestudy: Nieuwkoop geeft vorm aan de Regionale Energiestrategie
Nieuwkoop, Nederland
Population:
28.600

Nieuwkoop betrekt inwoners bij opmaak Regionale Energiestrategie

Nieuwkoop (ca. 28.628 inwoners), een gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland, besloot haar participatieplatform in te zetten om inwoners en stakeholders te raadplegen over wind- en zonne-energie.

Lees meer
Go Vocal Arrow right

Benieuwd wat ons 
participatieplatform voor 
jou kan betekenen?

Praat met een van onze participatie-experts om te zien hoe ons online participatieplatform jouw projecten naar een hoger niveau kan tillen.

Vraag een demo aan
Go Vocal Arrow right
Decorative graphicDecorative graphic