Blog

Go Vocal's blog - de hub voor inzichten, advies en de laatste trends om je te helpen betekenisvolle participatie op gang te brengen.

Meest recent

Participatie
Sören Fillet
11/2/2024

4 redenen waarom social media niet genoeg zijn

Wil je inwoners betrekken bij beleid? Dan denken de meeste beleidsmedewerkers aan social media. Socials zijn makkelijk toegankelijk, worden op grote schaal gebruikt en zijn vaak de eerste plek waar mensen heen gaan om hun meningen te delen over actuele kwesties of lokale onderwerpen. TechCrunch stelt zelfs dat 62 procent van de volwassenen hun nieuws van social media halen. Maar als we zinvolle en doeltreffende participatie waar willen maken — en dan vooral met het doel om inclusievere, rechtvaardige beleidsvorming te bereiken — zien we op social media doorgaans weinig nuance. Het is ook geen veilige omgeving voor deliberatie, wat nodig is om representatieve beslissingen te kunnen sturen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie

Q&A: dit is hoe Waddinxveen interne organisatie aanpakt

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie

3 dingen die je wel en niet kunt doen met online enquêtes

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie

Een digitaal participatieplatform gebruiken voor offline interacties: 3 voordelen en voorbeelden

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
February 11, 2024

4 redenen waarom social media niet genoeg zijn

Wil je inwoners betrekken bij beleid? Dan denken de meeste beleidsmedewerkers aan social media. Socials zijn makkelijk toegankelijk, worden op grote schaal gebruikt en zijn vaak de eerste plek waar mensen heen gaan om hun meningen te delen over actuele kwesties of lokale onderwerpen. TechCrunch stelt zelfs dat 62 procent van de volwassenen hun nieuws van social media halen. Maar als we zinvolle en doeltreffende participatie waar willen maken — en dan vooral met het doel om inclusievere, rechtvaardige beleidsvorming te bereiken — zien we op social media doorgaans weinig nuance. Het is ook geen veilige omgeving voor deliberatie, wat nodig is om representatieve beslissingen te kunnen sturen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
interne organisatie participatie gemeente tips
Sören Fillet
February 6, 2024

Q&A: dit is hoe Waddinxveen interne organisatie aanpakt

Het is een cliché, maar met een goede voorbereiding ben je vaak al halverwege. Een goede interne organisatie is de sleutel tot een succesvol participatietraject, en daarom vragen we gemeenten graag hoe zij dat aanpakken.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
January 11, 2024

3 dingen die je wel en niet kunt doen met online enquêtes

Gemeenten gebruiken op onze platforms enquêtes op vele manieren. Bijvoorbeeld voor de omgevingsvisie of de verkeersveiligheid. Het is makkelijk om een enquête of poll te starten en inwoners kunnen zo laagdrempelig hun mening over beleid delen. Niet gek dus dat ze populair zijn als participatiemethode. Toch benutten ze maar een deel van alle mogelijkheden die er zijn met burgerparticipatie. Laten we de sterke en mindere punten van enquêtes onder de loep nemen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Phygitale participatie voorbeelden digitaal participatieplatform offline inzetten
Sören Fillet
November 21, 2023

Een digitaal participatieplatform gebruiken voor offline interacties: 3 voordelen en voorbeelden

Traditioneel wordt participatie onderverdeeld in offline en online methoden, die tot op vandaag nog als afzonderlijke elementen durven worden behandeld. De veranderende behoeften en voorkeuren van burgers vragen echter om een andere kijk. Met een hybride strategie bereik je betere resultaten en digitale platforms kun je inzetten om processen en kwaliteit van offline participatiemomenten te verbeteren.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
November 7, 2023

Waarom burgerparticipatie essentieel is voor beleidsmakers

Burgerinitiatieven winnen aan populariteit, burgerraden ontdooien wereldwijd gepolariseerde debatten, en nooit was er een grotere keuze aan participatiemethodes.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
October 26, 2023

Participatie onder de Omgevingswet: 7 vragen om te bepalen of jij er klaar voor bent

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden en begon daarmee een nieuw hoofdstuk in hoe we in Nederland beslissingen nemen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water: participatie krijgt daarin een centrale plek. Is jouw gemeente er klaar voor? Check het hier!

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
October 26, 2023

Participatie Omgevingswet: 7 stappen voor een geslaagd proces

De inwerkingtreding van de Omgevingswet nadert nu écht met rasse schreden. Per 1 januari 2024 begint daarmee een nieuw hoofdstuk in hoe we in Nederland beslissingen nemen over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water: participatie krijgt daarin een centrale plek. Is jouw gemeente er klaar voor? Check het hier!

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
October 13, 2023

5 vaakst gehoorde mythes over participatie

Van dure uitgaven tot verlies van controle, verschillende misvattingen over participatie kunnen lokale overheden er nog steeds van weerhouden het volledige potentieel van participatieve democratie te benutten. In deze blogpost onderzoeken we vijf van de meest gehoorde mythes en waarom ze niet waar zijn.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Klimaat & Duurzaamheid
Sören Fillet
October 4, 2023

SDG’s en participatie: drie voorbeelden van Nederlandse gemeenten

De Sustainable Development Goals zijn wereldwijde doelen voor een duurzame wereld. Je weet vast al dat deze doelen gaan over belangrijke onderwerpen als onze voedselvoorziening, onderwijs en klimaatbescherming. Grote thema’s dus, waarbij niemand een probleem in zijn eentje kan oplossen. Een belangrijke manier om vooruitgang te boeken op de SDG’s is daarom participatie, zodat we de kennis en wensen van zoveel mogelijk mensen benutten. Hieronder lees je hoe drie Nederlandse gemeenten dat doen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
September 22, 2023

Een goed communicatieplan voor participatieprojecten: 5 basisprincipes

Of je nou een participatieproject wilt starten, je al met een project bezig bent of in de rapportagefase zit: een sterk communicatieplan draagt bij aan je succes. In dit artikel lees je over de vijf basisprincipes van een goed communicatieplan voor burgerparticipatie.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Strategie & Begroting
Vanja Pantic
September 12, 2023

Hoe bereik je een ander publiek dan je usual suspects?

We horen het vaker, gemeenten die te maken hebben met een vaste groep aanwezigen en daardoor altijd de meningen horen van dezelfde inwoners. Voor een inclusief participatieproject hoor je elke groep in de samenleving te bereiken (op basis van kenmerken zoals geslacht, sociale klasse of woonwijk). En elke groep heeft de juiste informatie nodig om volledig te kunnen participeren. Sommige groepen zijn in de praktijk moeilijker te bereiken dan andere. Maar hoe bereik je dan juist die inwoners?

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
September 12, 2023

Hoe de gemeente Almere een mix van online en offline participatie inzet voor oudere bewoners

Een gemengde aanpak die online en offline participatie combineert is vaak de beste optie om een breed publiek te bereiken. De gemeente Almere besloot een uitgebreide gemengde strategie op te zetten om haar oudere bevolking te ondersteunen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
September 7, 2023

Constructieve gesprekken mogelijk maken: Best practices voor het modereren van een participatieplatform

Om de kracht van je participatieplatform ten volle te benutten, moet je effectief modereren. Dit zorgt voor een levendige, inclusieve dialoog en vergroot het vertrouwen. Duik in de best practices om de kwaliteit en productiviteit van de gesprekken op je platform te verbeteren.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
September 5, 2023

Communicatie als bindkracht: tips voor meer participatie

De job van een communicatieprofessional in een gemeente is nooit saai. Er zijn heel wat uitdagingen met een belangrijke impact op de job. En op hoe communicatie participatie kan versterken. In dit artikel doen we enkele tips van Eric Goubin, gekend expert communicatie in de publieke sector in Vlaanderen, uit de doeken.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
August 25, 2023

Inclusieve participatie: 10 tips om moeilijk te bereiken doelgroepen te betrekken

Elke gemeente die ooit een participatieproject heeft opgezet, kent de uitdaging: hoe bereik je doelgroepen die steeds maar weer buiten de boot vallen? In dit artikel geven we je tips waarmee je echt werk maakt van inclusieve participatie en zelfs de moeilijkst te bereiken groepen weet te betrekken.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit
Natalie Ricklefs
August 23, 2023

Hoe digitale kaarten en participatietools je kunnen helpen met ‘placemaking’

Gebruik visuele hulpmiddelen bij het herinrichten van de openbare ruimte om inwoners te helpen bij het analyseren en aanwijzen van verbeterpunten.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Productupdates
Vanja Pantic
August 23, 2023

Nieuwe stemmethoden voor meer genuanceerde besluitvorming

Hoewel de participatieladder je diverse mogelijkheden biedt om inwoners te laten meedoen, heb je voor bepaalde projecten soms behoefte aan een methode die je snelle en duidelijke resultaten oplevert. En dat gaat in twee richtingen, want inwoners willen ook graag opties waarmee ze kunnen reageren op de ideeën van anderen en een directere invloed op de besluitvorming krijgen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Samenleven & Buurtwerk
Vanja Pantic
August 22, 2023

Wat is placemaking, en hoe ziet het er in de praktijk uit?

Openbare ruimtes moeten inclusief, eerlijk verdeeld en voor iedereen toegankelijk zijn. Het is dan ook geen wonder dat veel planningsprocessen zich richten op placemaking—een mensgerichte benadering in het plannen en vormgeven van de publieke ruimte. Meer dan ooit zien gemeenten in hoe belangrijk buurten en wijken zijn, en hoe factoren als bereikbaarheid, openbaar vervoer, toegang tot lokale winkels en eerlijke huisvesting bovenaan de agenda horen te staan. Want ook buiten hun directe leefomgeving hebben inwoners tegenwoordig andere verwachtingen over de publieke ruimte.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Klimaat & Duurzaamheid
Sören Fillet
August 18, 2023

Participatie voor de warmtetransitie – zo krijg je inwoners mee

Nederland moet van het gas af. Uiteindelijk komt de overgang naar duurzame warmte bij iedere inwoner in huis en bij elke ondernemer in het pand. We moeten woningen en panden aanpassen en isoleren. En voor alle zonnepanelen en warmtepompen verzwaren we de elektriciteitsnetten. Kortom, een grote transitie die bij iedereen diep ingrijpt in het dagelijks bestaan. Dat slaagt dus alleen in samenwerking met alle inwoners. Maar hoe betrek je hen bij ingewikkelde projecten? Participatie-expert Meike van de Linde van de WarmteTransitieMakers deelt haar inzichten.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
participatieladder verschillende vormen burgerparticipatie
Sören Fillet
August 12, 2023

De participatieladder en de verschillende vormen van burgerparticipatie

In de afgelopen jaren hebben burgers over de hele wereld hun groeiende behoeften en wensen geuit om direct betrokken te zijn bij lokale besluitvorming. Maar waar begin je? In dit artikel bespreken we de verschillende niveaus van burgerparticipatie, en laten we ons daarvoor leiden door Arnstein’s participatieladder.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
August 9, 2023

Eva Rovers over het burgerberaad: de redder van de democratie?

Het is tijd voor echte democratie – dat is de ondertitel van Eva Rovers’ nieuwe boek over het burgerberaad. Niet dat ze vindt dat de huidige democratie nep is, maar hij is wél stuk. “Er wordt een oprechte poging gedaan om Nederland een democratie te laten zijn, maar er zitten veel zwaktes in het huidige systeem. En die zwaktes worden erger. De huidige politiek blijkt keer op keer niet in staat om de grote, complexe problemen van deze tijd aan te pakken. Denk aan klimaat, jeugdzorg of de wooncrisis.”

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit
Sören Fillet
August 7, 2023

4 voorspellingen over de toekomst van onze steden

Onze steden. Het zijn de knooppunten van onze wereld. Het zijn bruisende en levendige smeltkroezen van cultuur, geschiedenis, kunst, handel en ontwikkeling, die enkele van de mooiste en slimste triomfen van de mensheid vertegenwoordigen. Overal waar mensen uit alle lagen van de bevolking samenkomen, bruist het van het potentieel.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
August 2, 2023

Hoe maak je digitale participatie inclusief?

Met digitale participatie slaag je erin om bepaalde groepen te bereiken die je met klassieke participatievormen niet of moeilijker betrekt. Maar sluit digitale participatie ook bepaalde groepen uit? En wat kun je daaraan doen?

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Klimaat & Duurzaamheid
Natalie Ricklefs
July 19, 2023

Klimaatplannen opstellen met burgerparticipatie

Bosbranden. Droogtes. Orkanen. Overstromingen. Naar welk deel van de wereld je ook kijkt, tegenwoordig lijkt er overal een natuurramp plaats te vinden. Sommige veranderingen van het klimaat zijn natuurlijk, maar de stijgende temperaturen en abnormale weerpatronen van vandaag de dag zijn een direct gevolg van menselijk handelen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
July 15, 2023

Feedback bij participatieprojecten: zo creëer je optimale betrokkenheid

Een cruciale stap in het proces is het communiceren van de resultaten van je project. Als je je gemeenschap hebt gevraagd om hun mening te geven, is het bekend maken van de resultaten van die discussie – en vooral hoe ze de besluitvorming kunnen beïnvloeden – een belangrijke manier van verantwoording afleggen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Mobiliteit & Infrastructuur
Vanja Pantic
July 12, 2023

Zo helpt burgerparticipatie bij het maken van inclusieve mobiliteit

Van verbeteringen van fietspaden tot nieuwe aansluitingen in het openbaar vervoer – een inclusief mobiliteitsplan voor je woonplaats is essentieel. Maar waaraan moet je dan denken en hoe maak je jouw plannen inclusief? Je leest het in deze blog.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Mobiliteit & Infrastructuur
Sören Fillet
July 12, 2023

De toekomst van deelmobiliteit draait om burgerparticipatie

Nieuwe mobiliteitsoplossingen schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit te grond. En dat overal ter wereld. Waar komt deze trend vandaan? En hoe kan deelmobiliteit de toekomst van onze steden beïnvloeden?

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
July 10, 2023

De 6 onderdelen van een doeltreffende digitale participatiestrategie

Zes jaar geleden richtten onze co-founders Wietse Van Ransbeeck en Aline Muylaert Go Vocal - destijds CitizenLab - op. Als pas afgestudeerden stonden ze te popelen om zich in te zetten voor hun lokale community, maar ze botsten steeds op dezelfde hindernissen. Feedbackprocessen waren onduidelijk, de wachttijden lang, de regeltjes onlogisch en bureaucratisch, en de uiteindelijke input leek keer op keer in een zwart gat te verdwijnen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Klimaat & Duurzaamheid
Sören Fillet
July 4, 2023

Energietransitie: krijg inwoners mee met burgerparticipatie

Nederland moet van het gas af. Uiteindelijk komt de overgang naar duurzame warmte bij iedere inwoner in huis en bij elke ondernemer in het gebouw. We moeten namelijk woningen en panden aanpassen en isoleren. Ook verzwaren we in elke straat de elektriciteitsnetten. Deze grote energietransitie is dus ingrijpend voor het dagelijks bestaan van ieder individu. Daarom is het essentieel om inwoners hierbij te betrekken. Maar hoe doe je dat bij zulke ingewikkelde projecten? In deze blog lees je meer over burgerparticipatie bij de energietransitie.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
July 4, 2023

Wat zijn de 4 belangrijkste barrières voor burgerparticipatie?

Onze steden worden steeds meer door technologie gedreven, maar digitale participatie groeit niet altijd even snel mee. Dus, wat zijn de belangrijkste barrières voor burgerparticipatie en hoe kunnen digitale hulpmiddelen deze obstakels wegnemen?

Lees meer
Go Vocal Arrow right

Benieuwd wat ons 
participatieplatform voor 
jou kan betekenen?

Praat met een van onze participatie-experts om te zien hoe ons online participatieplatform jouw projecten naar een hoger niveau kan tillen.

Vraag een demo aan
Go Vocal Arrow right
Decorative graphicDecorative graphic