Op het participatieplatform van Amstelveen zijn momenteel heel wat verschillende projecten actief. Inwoners worden er gestimuleerd te dromen, met elkaar in gesprek te gaan, en te delen hoe de toekomst van hun gemeente er volgens hen hoort uit te zien. Maar ook met ideeën, suggesties, of vragen over kleinere, onmiddellijk te implementeren verfraaiingen kunnen ze op het platform terecht. De gemeente is vastberaden om in dialoog te treden met haar gemeenschappen en belanghebbenden, en zo een leefomgeving te creëren waarin iedereen zich als een vis in het water voelt.

Samen bouwen aan de Omgeving(svisie)

Natuurlijk kan ook Amstelveen niet om de Omgevingsvisie heen. Het opstellen van zo’n visie, waarin grote ruimtelijke uitdagingen uitvoerig worden beschreven, wordt met de invoering van de Omgevingswet in 2022 verplicht voor alle Nederlandse gemeenten. In dit document moeten strategische keuzes worden vastgelegd over lokale duurzaamheidsinitiatieven, de energietransitie, en de ontwikkeling van (woon)wijken en parken. En uiteraard is het de bedoeling dat inwoners betrokken worden bij de opmaak van dit plan.

In de maand mei van 2021 vroeg Amstelveen haar inwoners, organisaties en lokale ondernemers om mee te denken over de toekomst. Wat gaat goed? Wat moet anders? En waar moeten de prioriteiten de komende jaren liggen?

Amstelveen stelt haar inwoners en belanghebbenden dan ook een duidelijke vraag: hoe hoort de gemeente eruit te zien in 2040? Alle antwoorden zijn welkom, of het nu duurzame ontwikkeling, mobiliteit en bereikbaarheid, economie, sport en recreatie, of een ander facet van het gemeentelijke leven betreft. Inwoners konden natuurlijk via het platform deelnemen, maar er werd ook in een offline alternatief voorzien. Bij de Babbelbox, die op verschillende plekken in Amstelveen kwam te staan, konden inwoners een videoboodschap opnemen. Zowel de input op het platform als die van de BabbelBox zullen in acht worden genomen bij het opstellen van de Omgevingsvisie.

! Tip: Offline en online participatie hebben beide hun sterke punten. Terwijl offline participatie inzet op een persoonlijkere aanpak die bijvoorbeeld ouderen vaak weten te appreciëren, biedt een online methode flexibiliteit en gebruiksgemak om jongeren of mensen met een drukke agenda over de streep te trekken. Door een combinatie van online en offline participatiemethodes in te zetten bereikte Amstelveen dus een diverser publiek, wat het project extra waardevol maakt.

Groen moet je doen!

De Omgevingsvisie vraagt Amstelveen een blik te werpen op de toekomst. Maar de gemeente wil natuurlijk ook het ‘nu’ verbeteren, en dus krijgt groen een bijzondere plek op het platform. Hoe kan Amstelveen nog groener, mooier, en leefbaarder worden?

De gemeente doet zelf al heel wat om Amstelveen groen en gezond te houden. Zo wordt er doorlopend onderzocht waar er meer groen kan bijkomen, en werden er in het najaar van 2019 haast een half miljoen bloembollen geplant—iets waar zowel de bijen als de Amstelveners alleen maar blij van kunnen worden. Maar om nog meer goede ideeën te sprokkelen besloot de gemeente ook de gemeenschap te engageren. Is het een idee om een buurtmoestuin in te richten? Moet er een insectenhotel in het park komen? Of krijgen de vlindertuin of het minibos toch de voorkeur? Amstelveen maakte alvast een budget van € 100.000 vrij om kleine verbeteringen en vergroeningen van de openbare ruimte te financieren.

De ideeën zorgden niet alleen voor inspiratie, ze leidden ook tot boeiende en constructieve gesprekken tussen buurtbewoners. Zo bracht het idee om een plaatselijk grasveld om te toveren tot buurtmoestuin een bruisende discussie met zich mee, omdat het veld een geliefde speelplek is voor lokale kinderen. Eén moeder nam zelfs de tijd om de reactie van haar 11-jarige kind op het platform te plaatsen. In het vormgeven van de gemeente telt écht elke stem mee.

Naast het delen van ideeën op het platform biedt Amstelveen ook concrete praktische én financiële steun aan inwoners die zelf groene actie willen nemen. Een groen dak of een groene gevel aanleggen draagt bij aan de biodiversiteit en absorbeert regenwater, net als een onttegelde tuin. Een geveltuintje zorgt dan weer voor een groener straatbeeld en verkoeling in de warme zomermaanden. Ook wie graag meer groen aan z’n voordeur wil, kan dus rekenen op de gemeente.

De Scheg: een gloednieuwe groene woonwijk

Ten zuiden van Westwijk, tot aan de grens waar er vanwege vliegverkeer nog gebouwd mag worden, ligt het gebied De Scheg. In 2015 al stelde de Amstelveense gemeenteraad een ontwikkelvisie op om het gebied te transformeren tot een duurzame, energiezuinige en groene nieuwbouwwijk. Toen al werden inwoners en belanghebbenden geraadpleegd over deze visie, waarin het type woningen en de structuur van de wegen, waterwegen en groene longen werd vastgelegd. Maar in 2020 werden deze plannen door vliegverkeer opnieuw bijgesteld. Nu er opnieuw schot in de zaak komt, vindt de gemeente het dan ook essentieel om de gemeenschap om feedback te vragen. Op het platform worden de stedenbouwkundige plannen voor elk deelgebied openbaar gemaakt en wordt alle relevante informatie over het project verzameld. Inwoners of andere betrokken partijen kunnen er bovendien ook hun vragen kwijt, of kunnen reageren op de vragen van anderen. Zo dragen ze hun steentje bij aan het vormgeven van een gloednieuwe wijk in de stad.

Resultaten

In totaal registreerden bijna 2100 Amstelveners zich op het platform. Zij deelden ca. 300 ideeën, lieten 560 reacties achter, en stemden maar liefst 1630 keer op hun favoriete bijdragen. Omdat veel van de projecten op het platform nog steeds actief zijn, zijn deze cijfers niet sluitend.

Op zoek naar meer inspiratie? In onze gratis kennisgids ontdek je hoe je participatie inzet bij projecten rond stedelijke transformatie.