Blog

Go Vocal's blog - de hub voor inzichten, advies en de laatste trends om je te helpen betekenisvolle participatie op gang te brengen.

Meest recent

Participatiestrategie
Phygitale participatie voorbeelden digitaal participatieplatform offline inzetten
Sören Fillet
21/11/23

Een digitaal participatieplatform gebruiken voor offline interacties: 3 voordelen en voorbeelden

Traditioneel wordt participatie onderverdeeld in offline en online methoden, die tot op vandaag nog als afzonderlijke elementen durven worden behandeld. De veranderende behoeften en voorkeuren van burgers vragen echter om een andere kijk. Met een hybride strategie bereik je betere resultaten en digitale platforms kun je inzetten om processen en kwaliteit van offline participatiemomenten te verbeteren.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie

Waarom burgerparticipatie essentieel is voor beleidsmakers

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Klimaat & Duurzaamheid

Hoe Vlaamse gemeenten participatie inzetten voor de SDGs

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit

Zo betrek je inwoners bij de planning van de publieke ruimte

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Phygitale participatie voorbeelden digitaal participatieplatform offline inzetten
Sören Fillet
November 21, 2023

Een digitaal participatieplatform gebruiken voor offline interacties: 3 voordelen en voorbeelden

Traditioneel wordt participatie onderverdeeld in offline en online methoden, die tot op vandaag nog als afzonderlijke elementen durven worden behandeld. De veranderende behoeften en voorkeuren van burgers vragen echter om een andere kijk. Met een hybride strategie bereik je betere resultaten en digitale platforms kun je inzetten om processen en kwaliteit van offline participatiemomenten te verbeteren.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
November 7, 2023

Waarom burgerparticipatie essentieel is voor beleidsmakers

Burgerinitiatieven winnen aan populariteit, burgerraden ontdooien wereldwijd gepolariseerde debatten, en nooit was er een grotere keuze aan participatiemethodes.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Klimaat & Duurzaamheid
SDG Vlaanderen gemeente participatie
Sören Fillet
November 7, 2023

Hoe Vlaamse gemeenten participatie inzetten voor de SDGs

De VN ontwikkelde de ‘Sustainable Development Goals’ (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen om duurzame ontwikkeling op wereldvlak te stimuleren. De 17 kerndoelstellingen en 169 streefdoelen moeten er zo voor zorgen dat landen over de hele wereld bijdragen aan het uitschakelen van armoede, het beschermen van onze planeet, het bevorderen van gendergelijkheid en het versterken van kwetsbare community’s.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit
Sören Fillet
November 6, 2023

Zo betrek je inwoners bij de planning van de publieke ruimte

Plannen maken is een belangrijke verantwoordelijkheid voor elke lokale overheid. Dit kunnen strategische plannen zijn die lokale prioriteiten bepalen. Klimaatplannen voor de lange termijn. Mobiliteitsplannen, waarin je de lokale verkeerssituatie bepaalt. Of misschien stadsplannen, met daarin de beslissingen om onze openbare ruimte op korte en langere termijn te transformeren.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Hoe digitale participatie gemeenten helpt fusioneren
Sören Fillet
October 10, 2023

Hoe digitale participatie gemeenten helpt fusioneren

De Vlaamse overheid biedt aanzienlijke financiële steun voor steden en gemeenten die fusioneren. Maar voor lokale overheden die een fusie overwegen is het natuurlijk belangrijk om er zeker van te zijn dat zo’n beslissing door de lokale bevolking gedragen wordt. Daar kan digitale participatie bij helpen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
September 22, 2023

5 tips voor een goed communicatieplan voor participatieprojecten

Of je nou een participatieproject wilt starten, je al met een project bezig bent of in de rapportagefase zit: een sterk communicatieplan draagt bij aan je succes. In dit artikel lees je over de vijf basisprincipes van een goed communicatieplan voor burgerparticipatie.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
September 7, 2023

Best practices voor het modereren van een participatieplatform

Om de kracht van je participatieplatform ten volle te benutten, moet je effectief modereren. Dit zorgt voor een levendige, inclusieve dialoog en vergroot het vertrouwen. Duik in de best practices om de kwaliteit en productiviteit van de gesprekken op je platform te verbeteren.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
September 5, 2023

Communicatie als bindkracht bij participatie: tips van Eric Goubin

De job van een communicatiedeskundige in een Vlaams lokaal bestuur is nooit saai. Er zijn heel wat uitdagingen met een belangrijke impact op de job. En op hoe communicatie participatie kan versterken. In dit artikel doen we enkele tips van Eric Goubin, gekend expert communicatie in de publieke sector, uit de doeken.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
August 24, 2023

Inclusieve participatie: 10 tips om moeilijk te bereiken doelgroepen te betrekken

Elke gemeente die ooit een participatieproject heeft opgezet, kent de uitdaging: hoe bereik je doelgroepen die steeds maar weer buiten de boot vallen? In dit artikel geven we je tips waarmee je echt werk maakt van inclusieve participatie en zelfs de moeilijkst te bereiken groepen weet te betrekken.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Natalie Ricklefs
August 23, 2023

Zo helpen digitale kaarten en participatietools je met ‘placemaking’

Placemaking is een mensgerichte kijk op ruimtelijke planning. Het heeft als belangrijkste doel om de openbare ruimte te transformeren op een manier die community’s samenbrengt en steden aantrekkelijker en interactiever maakt. Om meer authentieke en uitnodigende plekken tot stand te brengen en daarbij tegemoet te komen aan wat inwoners belangrijk vinden, gebruiken heel wat lokale overheden digitale tools, zoals een participatieplatform.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Vanja Pantic
August 23, 2023

Nieuwe stemmethoden voor genuanceerdere besluitvorming

Hoewel de participatieladder je diverse mogelijkheden biedt om inwoners te laten meedoen, heb je voor bepaalde projecten soms behoefte aan een methode die je snelle en duidelijke resultaten oplevert. En dat gaat in twee richtingen, want inwoners willen ook graag opties waarmee ze kunnen reageren op de ideeën van anderen en een directere invloed op de besluitvorming krijgen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Samenleven & Buurtwerk
Vanja Pantic
August 22, 2023

Wat is placemaking, en hoe ziet het er in de praktijk uit?

Openbare ruimtes moeten inclusief, eerlijk verdeeld en voor iedereen toegankelijk zijn. Het is dan ook geen wonder dat veel planningsprocessen zich richten op placemaking—een mensgerichte benadering in het plannen en vormgeven van de publieke ruimte. Meer dan ooit zien gemeenten in hoe belangrijk buurten en wijken zijn, en hoe factoren als bereikbaarheid, openbaar vervoer, toegang tot lokale winkels en eerlijke huisvesting bovenaan de agenda horen te staan. Want ook buiten hun directe leefomgeving hebben inwoners tegenwoordig andere verwachtingen over de publieke ruimte.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit
Sören Fillet
August 7, 2023

4 voorspellingen over de toekomst van onze steden

Onze steden. Het zijn de knooppunten van onze wereld. Het zijn bruisende en levendige smeltkroezen van cultuur, geschiedenis, kunst, handel en ontwikkeling, die enkele van de mooiste en slimste triomfen van de mensheid vertegenwoordigen. Overal waar mensen uit alle lagen van de bevolking samenkomen, bruist het van het potentieel.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Natalie Ricklefs
July 19, 2023

Klimaatplannen opstellen met burgerparticipatie

Bosbranden. Droogtes. Orkanen. Overstromingen. Naar welk deel van de wereld je ook kijkt, tegenwoordig lijkt er overal een natuurramp plaats te vinden. Sommige veranderingen van het klimaat zijn natuurlijk, maar de stijgende temperaturen en abnormale weerpatronen van vandaag de dag zijn een direct gevolg van menselijk handelen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
July 15, 2023

Feedback bij participatieprojecten: zo creëer je optimale betrokkenheid

Dus, het is je gelukt je community in te schakelen. Je hebt inwoners en belanghebbenden gevraagd om hun ideeën te delen, hun stem uit te brengen of deel te nemen aan een enquête.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Mobiliteit & Infrastructuur
Vanja Pantic
July 12, 2023

Zo helpt burgerparticipatie bij het maken van inclusieve mobiliteit

Van verbeteringen van fietspaden tot nieuwe aansluitingen in het openbaar vervoer – een inclusief mobiliteitsplan voor je woonplaats is essentieel. Maar waaraan moet je dan denken en hoe maak je jouw plannen inclusief? Je leest het in deze blog.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Mobiliteit & Infrastructuur
Sören Fillet
July 12, 2023

De toekomst van deelmobiliteit draait om burgerparticipatie

Nieuwe mobiliteitsoplossingen schieten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit te grond. En dat overal ter wereld. Waar komt deze trend vandaan? En hoe kan deelmobiliteit de toekomst van onze steden beïnvloeden?

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
July 10, 2023

De 6 onderdelen van een doeltreffende digitale participatiestrategie

Zes jaar geleden richtten onze co-founders Wietse Van Ransbeeck en Aline Muylaert Go Vocal op. Als pas afgestudeerden stonden ze te popelen om zich in te zetten voor hun lokale community, maar ze botsten steeds op dezelfde hindernissen. Feedbackprocessen waren onduidelijk, de wachttijden lang, de regeltjes onlogisch en bureaucratisch, en de uiteindelijke input leek keer op keer in een zwart gat te verdwijnen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Strategie & Begroting
Sören Fillet
July 4, 2023

Wat zijn de 4 belangrijkste barrières voor burgerparticipatie?

Onze steden worden steeds meer door technologie gedreven, maar digitale participatie groeit niet altijd even snel mee. Dus, wat zijn de belangrijkste barrières voor burgerparticipatie en hoe kunnen digitale hulpmiddelen deze obstakels wegnemen?

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Vanja Pantic
June 21, 2023

Geef meer mensen een stem met anonieme participatie

Anonieme participatie kan de sleutel zijn om meer inwoners te overtuigen deel te nemen in projecten over gevoelige onderwerpen. We hebben al heel wat klanten geholpen met dergelijke projecten en kregen de vraag om een anonieme participatiemogelijkheid te ontwikkelen. Ontdek in dit artikel hoe deze nieuwste functie de participatiegraad kan verhogen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
June 19, 2023

Een daadkrachtig participatieteam samenstellen: rollen en vaardigheden

Een participatieteam, vergelijkbaar met een goed afgestemd orkest, vertrouwt op een mix van diverse rollen die elk hun unieke deel in de harmonie spelen. Zoals voor de meeste teams ligt de sleutel tot succes erin om mensen met verschillende persoonlijkheden, vaardigheden en capaciteiten samen te brengen. We spraken met Pauline van Heerdt, Government Success Manager Nederland bij CitizenLab, om te bespreken welke rollen en vaardigheden een organisatie nodig heeft om participatie naar een hoger niveau te tillen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
June 16, 2023

Het burgerberaad: voorkom polarisatie met deliberatie

Burgerberaden zijn zo oud als de democratie zelf, maar krijgen de laatste jaren aanzienlijk meer aandacht. Ze worden regelmatig genoemd als oplossing voor de lastigste beleidsdebatten én het dalende vertrouwen in democratische instellingen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Natalie Ricklefs
June 14, 2023

4 redenen waarom social media niet werken voor burgerparticipatie

Wil je inwoners betrekken bij beleid? Dan denken de meeste beleidsmedewerkers aan social media. Socials zijn makkelijk toegankelijk, worden op grote schaal gebruikt en zijn vaak de eerste plek waar mensen heen gaan om hun meningen te delen over actuele kwesties of lokale onderwerpen. TechCrunch stelt zelfs dat 62 procent van de volwassenen hun nieuws van social media halen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Vanja Pantic
June 14, 2023

Wat steden kunnen doen in de strijd tegen de klimaatverandering

We hebben een jaar van extreem weer achter de rug. Over de hele wereld werden steden en gemeenten van alle soorten en maten geteisterd door natuurrampen.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
May 10, 2023

Duurzame ontwikkeling stimuleren met burgerparticipatie

Gemeenten van over de hele wereld betrekken hun inwoners en benutten hun collectieve kennis. Daarmee kunnen ze beter prioriteiten stellen en duurzame ontwikkeling bevorderen op lokaal niveau.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Vanja Pantic
May 10, 2023

AI-trends: zo blijf je als overheid door de bomen het bos zien

Het probleem: ambtenaren worden overweldigd door het aantal – en de veranderingen in – AI-tools.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
May 10, 2023

Het belang van de interne organisatie voor digitale participatie

Waardevolle burgerparticipatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Maar het gaat ook niet vanzelf. Als gemeente of organisatie moet je duidelijke doelen formuleren, deadlines hanteren en verantwoordelijkheden goed coördineren. Een mooi voorbeeld van hoe je dit doet is de gemeente Den Helder, waar ze voor én na de lancering van hun digitale participatieplatform veel aandacht besteden aan de interne organisatie. Hier lees je over hun aanpak.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatiestrategie
Sören Fillet
April 27, 2023

Wat is het verschil tussen participatie en deliberatie?

Participatie en deliberatie lijken gelijkaardige concepten te zijn, en dat zijn ze in zekere zin zo. In essentie zijn het beide democratische systemen die burgers een rol willen geven in het bestuur.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Participatie
Sören Fillet
April 24, 2023

Tips om draagvlak voor participatie te creëren bij politici

Als een van de medeoprichters van CitizenLab en voormalig Head of Government Success heeft Aline Muylaert veel ervaring opgedaan in het vormgeven van succesvolle participatie met lokale overheden. We spraken met Aline over het belang van politieke steun en ambitie bij het opbouwen van een participatiecultuur.

Lees meer
Go Vocal Arrow right
Strategie & Begroting
Sören Fillet
April 11, 2023

8 stappen naar een effectieve burgerbegroting

Een burgerbegroting is een krachtige tool voor lokale overheden om hun community’s te informeren, betrekken en mondiger te maken. Als één van de hoogst gerangschikte participatiemethoden op de participatieladder zorgt dit soort project voor een aanzienlijke overdracht van de beslissingsbevoegdheid aan bewoners en belanghebbenden. En dat zorgt er op zijn beurt dan weer voor dat de voordelen van burgerparticipatie bij dit soort projecten erg tastbaar wordt. Maar wat houdt het allemaal in? En hoe begin je eraan?

Lees meer
Go Vocal Arrow right

Benieuwd wat ons
participatieplatform voor
jou kan betekenen?

Praat met een van onze participatie-experts om te zien hoe ons online participatieplatform jouw projecten naar een hoger niveau kan tillen.

Vraag een demo aan
Go Vocal Arrow right
Decorative graphicDecorative graphic