Begin 2020 communiceerde de stad openlijk haar ambitie om het digitale participatieplatform naar een hogere versnelling te schakelen én met succes: binnen 4 maanden is het aantal geregistreerde inwoners op het platform met bijna 400% gegroeid. Een enorme prestatie, maar wat heeft Lokeren precies gedaan om dit te realiseren?

Burgervoorstellen

Eerst konden inwoners alleen ideeën plaatsen die pasten binnen de gemeentelijke projecten op het platform. Nu is het ook mogelijk om voorstellen te plaatsen buiten deze kaders; een burgervoorstel mag in principe over alles gaan, zo lang het maar binnen lokaal beleid te regelen valt. Lokeren heeft hetvolgende gecommuniceerd richting inwoners:

  • Voorstellen met 100 stemmen binnen 90 dagen krijgen in elk geval een officiële reactie krijgen.
  • Stemmen er meer dan 335 inwoners voor een voorstel? Dan wordt het automatisch op de agenda van de gemeenteraad gezet en mag de inwoner het voorstel zelf komen toelichten.

Duidelijke taal dus! En de inwoners hebben het ook begrepen: sinds de lancering van burgervoorstellen zijn er 80 unieke voorstellen ingediend, waaronder 689 reacties zijn geplaatst. Door de vele reacties gaan inwoners ook echt in gesprek met elkaar over de voorstellen, wat ervoor zorgt dat het platform helemaal opleeft!

Tot nu toe hebben 14 voorstellen (een stuk) meer dan 100 stemmen gehaald: inwoners hebben gestemd voor betere fietsvoorzieningen in het centrum, gratis openbare toiletten en voor een nieuwe kinderopvang. Lokeren heeft ondertussen officieel gereageerd dat deze voorstellen verder worden onderzocht en er contact wordt opgenomen met de initiatiefnemers.

Communicatie campagne

Lokeren is ook actief aan de slag gegaan met een communicatie campagne rondom “Denk mee Lokeren.” Vooral via Facebook wordt er aandacht gevraagd voor het participatieplatform en het delen van ideeën. Onder deze Facebook posts van de stad roepen inwoners medebewoners op om via het platform op hun voorstel te stemmen. Deze extra aandacht zorgt ervoor dat het beleid meer onder de mensen gaat leven en draagt zo bij aan een grotere betrokkenheid.

Een participatieambtenaar

Tot slot heeft Lokeren voor het eerst in haar geschiedenis een participatieambtenaar aangesteld. De eer is aan Els De Pauw, die als participatieambtenaar zal werken aan participatietrajecten met buurtbewoners en betrokken partijen. Via deze nieuwe wegen wil het stadsbestuur Lokeraars meer dan ooit bij beleid betrekken!

[De laatste update van deze case dateert uit Augustus 2020]