Webinars

Lokale overheden, groot en klein, bereiken al meer inwoners en stroomlijnen hun participatieprojecten via het participatieplatform van Go Vocal. Kijk hier onze webinars terug en hoor tips en best practices van collega-participatieprofessionals.

Geen webinars in de komende 30 dagen
Decorative graphic

Eerdere webinars

De efficiëntie van participatie boosten met AI (Engelstalig)

In dit (Engelstalige) webinar onthullen we de AI-toolkit van Go Vocal - een set onmisbare tools die participatie inclusiever maakt en waarmee je feedback efficiënter kunt analyseren. ‍ De stad Wenen vertelt hoe tests met onze Sensemaking-module efficiëntere participatie en betere besluitvorming beloven waar te maken.

View webinar
Go Vocal Arrow right

Aan de slag met SDG's

In deze webinar leer je hoe je de SDG's en participatie aan elkaar koppelt. Want hoe betrek je inwoners bij duurzame acties en initiatieven? Laat je inspireren door voorbeelden van SDG Nederland en de Belgische stad Leuven.

View webinar
Go Vocal Arrow right

De drijvende krachten achter een participatiecultuur

Een verschuiving van een ad-hocaanpak naar een echte participatiecultuur heeft een positief effect op de impact van je inspanningen. Die shift kun je pas maken als je er het draagvlak voor hebt, goede processen hebt uitgetekend en inwoners voldoende en betere inspraakmogelijkheden biedt.‍ In dit webinar bekijken we die elementen van dichterbij.

View webinar
Go Vocal Arrow right

Het rendement van investering in online participatie

Veel gemeenten staan onder druk om te bezuinigen. Online burgerparticipatie is een van de elementen die nog vaak als een dure "nice-to-have" wordt gezien en daardoor dreigt te worden geschrapt. Nochtans zijn er tastbare, positieve gevolgen voor je participatieresultaten en op termijn ook de relatie met inwoners.

View webinar
Go Vocal Arrow right

Participatie: van ambitieus beleid naar dagelijkse praktijk

Hoe vertaal je ambitieus participatiebeleid naar de dagelijkse praktijk? Hoe zorg je ervoor dat mondige inwoners constructief meedenken? Hoe voorkom je (binnen de Omgevingswet) dat participatie bij ruimtelijke projecten zorgt voor vertraging terwijl de grote woningnood juist vraagt om versnelling? En hoe organiseer je participatie als je interne processen hier nog niet op aansluiten en je (te) weinig deskundige capaciteit in huis hebt?

View webinar
Go Vocal Arrow right

Zo zet je burgerparticipatie in voor het verbeteren van mobiliteit

Bij mobiliteit gaat het niet alleen over wegen of bruggen bouwen om van A naar B te komen. De reis zelf moet ook veilig, efficiënt en comfortabel zijn. Bovendien moet iedereen toegang hebben tot mobiliteitsopties, zodat geen enkele groep of buurt wordt achtergesteld. Maar hoe zet je de mens centraal?

View webinar
Go Vocal Arrow right

Bottom-up participatie: hoe ga je van start met burgerinitiatieven of -voorstellen?

Bij bottom-up participatie komen inwoners of ondernemers zelf met eigen projectideeën. Ze werken dan samen met gekozen vertegenwoordigers om oplossingen te vinden, actieplannen op te stellen en projecten uit te voeren. Hoe komen de beste ideeën naar boven drijven? En hoe voorkom je valse verwachtingen?

View webinar
Go Vocal Arrow right

Van start met digitale participatie

Digitale participatie helpt lokale overheden om de collectieve intelligentie aan te boren en tijd en middelen op een efficiëntere en duurzamere manier in te zetten. Maar hoe pak je dat precies aan? In deze webinar delen het Nederlandse Den Helder en de Belgische gemeente Zottegem hun ervaringen.

View webinar
Go Vocal Arrow right

De participatieladder: wat is het en hoe klim je hogerop?

Als lokale overheid bepaal je in hoeverre de resultaten van participatie meewegen in de uiteindelijke beslissing. Of, met andere woorden, waar je project op de participatieladder belandt. We bespreken het kader en hoe je gaandeweg met vertrouwen kunt opklimmen.

View webinar
Go Vocal Arrow right

Hoe organiseer je een digitale burgerbegroting?

Inwoners betrekken bij je beleid kan op veel manieren. Ideeën verzamelen is een goede start, inwoners ook mee laten bepalen aan welke je uiteindelijk budget gaat besteden is een logische volgende stap. Door inwoners inspraak te geven met een digitale burgerbegroting ben je zeker dat wat je uitvoert ook écht in lijn is met de prioriteiten en behoeften.

View webinar
Go Vocal Arrow right

Hoe leid je participatie rond het klimaat in goede banen?

Het klimaat is een topic dat velen aangaat. Ideaal dus om met inwoners over in dialoog te gaan. Maar er zijn veel thema's die spelen als we het over het klimaat hebben. De energietransitie, mobiliteit, biodiversiteit, duurzaamheid ... In dit webinar bespreken we de uitdagingen en mogelijke manieren van aanpak.

View webinar
Go Vocal Arrow right

Benieuwd wat ons
participatieplatform voor
jou kan betekenen?

Praat met een van onze participatie-experts om te zien hoe ons online participatieplatform jouw projecten naar een hoger niveau kan tillen.

Vraag een demo aan
Go Vocal Arrow right
Decorative graphicDecorative graphic