Het Zottegemse mobiliteitsplan dateerde van 2012, en was dus allesbehalve actueel. Hoog tijd dus om de Zottegemse koppen bijeen te steken en samen een nieuw plan uit te stippelen. In samenwerking met ontwerp- en consultancybureau Arcadis én de Zottegemse bevolking zette het stadsbestuur een participatieproject op poten.

Samenwerken met lokale stakeholders

Tijdens een oriëntatiefase werd de huidige mobiliteitssituatie in de stad grondig geëvalueerd.. Bovendien sprak het stadsbestuur verschillende lokale belanghebbenden aan. Politieke partners, zoals de Vlaamse Overheid en de Provincie Oost-Vlaanderen, maar ook andere partijen, zoals De Lijn, de Politie, de NMBS, etc.

Tip: Je kan heel wat verschillende maatschappelijke groepen en stakeholders betrekken bij het participatieproces. Bij mobiliteitsprojecten zijn namelijk niet alleen omwonenden betrokken, maar ook heel wat andere partijen. Door je doelpubliek te diversifiëren zorg je ervoor dat je verschillende meningen en standpunten rond de tafel krijgt. En dat leidt uiteindelijk tot besluitvorming die rekening houdt met iedereen.

Samen bepaalden deze stakeholders dat het nieuwe plan voornamelijk zou inzetten op trage wegen en fietspaden, vlotte verkeerscirculatie, parkeren en het station als vervoersknooppunt.

Samen het mobiliteitsplan vormgeven

Nadat een eerste evaluatie achter de rug was en de dringendste prioriteiten waren bepaald, werden ook inwoners bij het gesprek betrokken. In een online workshop kregen de Zottegemnaars de kans om knelpunten te belichten, kansen te bespreken en doelen te bepalen. De besproken thema’s werden in een rapport gegoten en verder besproken op het platform.

Verkeerscirculatie kwam naar boven als één van de belangrijkste knelpunten. En dus organiseerde het bestuur een tweede workshop om dieper op dat thema in te gaan. In dit (offline) gesprek werden verschillende mogelijke scenario’s overwogen om de Zottegemse verkeerssituatie te verbeteren, zoals bijvoorbeeld een verkeersknip of eenrichtingsverkeer. Ook combinaties van verschillende oplossingen werden overwogen. Bovendien werd er ook op het platform opgeroepen om massaal oplossingen te bedenken, ideeën te delen en met nieuwe suggesties op de proppen te komen. Zo konden ook zij die de workshop niet hadden bijgewoond hun steentje nog bijdragen.

Een gloednieuwe mobiliteitsvisie

De Zottegemse missie voor een nieuw mobiliteitsplan is voorlopig nog volop in uitvoering. Het stadsbestuur was aangenaam verrast door het aantal uitgebreide, kwalitatieve bijdragen vanuit de gemeenschap. Burgers en andere betrokken partijen gingen constructief in discussie en kwamen samen tot nieuwe inzichten. Alle ideeën, voorstellen en vragen die op het platform werden gedeeld zullen nu verder worden geanalyseerd en in prioriteiten gegoten. Die prioriteiten zullen in de loop van 2022 worden vertaald in een definitief nieuw mobiliteitsplan. Dit plan zal bovendien opnieuw aan de Zottegemnaar zal worden voorgelegd.

Tip: Door het definitieve mobiliteitsplan opnieuw aan de community voor te leggen—en zo een nieuwe participatiefase te starten—zorgt Zottegem ervoor dat het plan de wensen en behoeften van de gemeenschap écht reflecteert en er doorlopend inspraak mogelijk is. Het opzetten van participatiecycli, in plaats van geïsoleerde of op zichzelf staande projecten, houdt je gemeenschap over langere termijn betrokken. Bovendien motiveert het hen om ook bij toekomstige participatieprojecten opnieuw deel te nemen.

Meer lezen over participatie en mobiliteit?