Almere: Foodchallenge voor lokaal en duurzaam voedsel (SDG 2, 12 & 15)

In 2020 werd Almere een ‘global goals gemeente’. Dit betekent dat de gemeente zich fanatiek inzet voor de zeventien SDG’s. Almere deed al veel én wil nog meer doen. Via haar participatiesite nodigt de gemeente daarom inwoners uit om ideeën te delen voor de lokale en duurzame productie van voedsel. De inwoners en een vakjury mochten een prijs van €1.000 uitdelen.

In totaal deden 224 inwoners mee aan het participatieproject. Zij stemden massaal op een project waar inwoners zelf hun biologische groenten mogen oogsten. De runner-up kreeg de prijs van de vakjury, dit project gaat over het drogen van lokaal geteelde groente.

Lees meer over de Foodchallenge

Amstelveen: Groenvisie (SDG 3, 11, 13 & 15)

Hitte en droogte – in de zomer van 2022 was er geen ontsnappen aan en de verwachting is dat we door klimaatverandering meer zinderende zomers krijgen. Amstelveen wil daarom haar groenblauwe leefklimaat beschermen, maar tegelijkertijd ligt er een stevige woningbouwopgave en bestaat er ook nog zoiets als de energietransitie.

Met de input van inwoners werkt Amstelveen aan een visie op het belangrijke groen en water. Met deze Groenvisie wil de gemeente ‘huidige en toekomstige vraagstukken in goede banen leiden’. Op het moment van schrijven is dit participatieproject nog in volle gang, dus kijk vooral zelf mee hoe beleidsmedewerkers en inwoners samenwerken.

Bekijk het participatieproject

Goes: Klimaat en een duurzame toekomst (SDG 7 & 13)

Heel Nederland moet energieneutraal worden. Goes wil dit bereiken in 2045 en daarom heeft de gemeente in 2018 een klimaatprogramma opgesteld. Maar als een plan 27 jaar duurt, is het goed om tussentijds bij te sturen. Daarom werkt de gemeente in 2022 en 2023 aan de vernieuwing van het klimaatprogramma. Alle inwoners mogen hierbij meedenken in het participatieproject.

Ook dit project is op het moment van schrijven nog bezig. Inwoners kunnen nu via vragenlijsten laten weten wat zij nodig hebben om hun leefomgeving te verduurzamen. Daarnaast gaat Goes specifiek in gesprek met jongeren. Vervolgens wordt de verzamelde input omgezet in het nieuwe klimaatprogramma.

Ontdek het klimaatproject in Goes

Webinar over SDG’s en participatie

Go Vocal organiseerde een webinar over SDG’s en participatie waar Nederlandse én Belgische koplopers ervaringen deelden. Kijk de opname terug via onderstaande link!