Fysieke participatie doeltreffender maken

Offline participatiemomenten, zoals inwonersavonden en fysieke workshops, zijn lang de standaard geweest voor participatie. Toch hebben ze hun beperkingen op het vlak van toegankelijkheid, bereik en efficiëntie. Door digitale tools te integreren kun je deze traditionele formats een niveau hoger tillen.

Je kunt bijvoorbeeld door de bijeenkomsten te streamen of zelfs deelnemers via videoconferencing te laten inbellen de fysieke barrières doorbreken en voor een bredere deelname zorgen. En zelfs als je besluit om je evenement te beperken tot mensen die naar een fysieke locatie kunnen komen, is het een goed idee om gebruik te maken van je digitale participatieplatform zodat deelnemers digitaal vragen kunnen stellen, ideeën kunnen delen of opmerkingen kunnen achterlaten. Dit maakt de analyse van die bijdragen in latere fasen gemakkelijker – zonder extra handmatig werk voor je team.

Makkelijker bijdragen verzamelen

Lokale evenementen in buurthuizen of de wekelijkse markt zijn perfecte locaties voor informele en spontane participatie. Ze bieden een neutraal terrein waar inwoners zich op hun gemak voelen en meer geneigd zijn om hun mening te delen.

Pop-up kraampjes zijn een goede manier om het gesprek met je inwoners aan te gaan. Je kunt informatie delen, feedback verzamelen of via een informele babbel je burgers beter leren kennen en hun vertrouwen vergroten.

Ook dan is een online participatieplatform zoals Go Vocal nuttig. Gebruik QR-codes op posters en flyers om inwoners naar je platform te leiden. Help hen vervolgens de mensen die je persoonlijk ontmoet om zich te registreren op je participatieplatform en hun weg er te vinden. Als je projecten hebt waar ze wel iets over te zeggen hebben, help hen dan om naar de betreffende pagina’s te navigeren en ter plekke een online enquête of poll in te vullen, of een idee of opmerking te plaatsen.

Zo verzamel je die bijdrage meteen op je platform, wat de zichtbaarheid voor de rest van je community vergroot en het voor jou gemakkelijker maakt om alle input te analyseren. En participatie stopt niet als je je kraam sluit: inwoners kunnen de dialoog op het platform voortzetten wanneer het hen uitkomt.

Voortdurende participatie bevorderen

Het gesprek mag niet eindigen na een evenement. Maak gebruik van het momentum door aanwezigen na afloop nieuwe participatiemogelijkheden te bieden. Digitale platforms bieden de ideale oplossing: je kunt namelijk samenvattingen en opnames van het evenement delen en een forum voor discussies en ideeën openen.

Voorbeelden van hybride participatie

In onze bruisende community van ruim 500 lokale overheden en organisaties zien we voortdurend gemeenten die indrukwekkende, creatieve én effectieve hybride participatiestrategieën ontwikkelen.

Om het potentieel van hybride participatie te illustreren, hebben we een selectie gemaakt van casestudy’s die de positieve resultaten van deze aanpak laten zien. Elke case biedt unieke inzichten in verschillende methoden en kan dienen als inspiratie voor je eigen hybride participatiestrategie.

Waddinxveen bevraagt inwoners digitaal en op straat en haalt zo meer en diversere feedback op (Nederland)

In Waddinxveen, een gemeente met ongeveer 32.000 inwoners, hanteren projectleiders al geregeld een hybride aanpak om de mening van hun inwoners te peilen.

De gemeente zocht nieuwe manieren om een nog breder publiek te bereiken en erkende dat het voor sommige groepen inwoners niet makkelijk is om aan offline participatiemomenten deel te nemen, maar dat ze ook zelf hun weg vinden naar het online platform.

Digitale enquêtes, maar dan op straat

“Wat als we het platform tot bij de mensen brengen?”, dacht Henri Pool, strategisch communicatieadviseur bij Waddinxveen. “Een collega kwam met het idee om enquêteurs de straat op te sturen, bijvoorbeeld naar de markt, om persoonlijk met de inwoners in gesprek te gaan. En dat was een succes! De inwoners kregen informatie over het project en vulden de enquête in met de enquêteurs. Achteraf bleek 25% van de respondenten op straat te zijn geinterviewd. We bereiken er een doelgroep mee die we anders niet bereiken.”

Omdat deze aanpak zo effectief was, moedigt het participatieteam nu alle projectleiders aan om hem toe te passen wanneer ze nieuwe projecten lanceren.

Waardering voor de flexibiliteit van het participatieplatform van Go Vocal

Henri benadrukt de efficiëntie van deze aanpak, die mogelijk is omdat, als je dat wenst, je één profiel de rechten kunt geven om meerdere antwoorden op eenzelfde enquête in te sturen. “Deze flexibiliteit is van onschatbare waarde. Het ondersteunt onze missie om inwoners te ontmoeten waar ze zijn en zorgt voor een bredere en inclusieve participatie.”

Massy versterkt wijkraden met digitaal platform (Frankrijk)

Massy, een gemeente van 50.000 inwoners in het Franse departement Essonne, heeft gekozen voor een progressieve aanpak voor de organisatie van haar vijf wijkraden. Ze maken gebruik van het Go Vocal-participatieplatform en zorgen zo voor interactieve discussies en een representatievere vertegenwoordiging.

Het platform zorgt voor toegang tot informatie en levendige, transparante discussies

Het platform van Massy is zo ingericht dat inwoners makkelijk de relevante informatie kunnen vinden en aan discussies over verschillende buurtkwesties kunnen meedoen. Bovendien moedigt het inwoners aan om projecten voor te stellen die van belang zijn voor de hele gemeente, wat nog meer inwoners aanzet om te participeren.

Participatie, transparantie en samenwerking

Inwoners zetelen vrijwillig in de wijkraden, voor langere termijn of voor specifieke projecten. Ze registreren zich online en gaan akkoord met de regels in een handvest dat ze vooraf kunnen downloaden en lezen.

Op het platform vinden ze informatie over elke buurt, waaronder introducties van gekozen vertegenwoordigers, recent nieuws, komende bijeenkomsten en samenvattingen van eerdere bijeenkomsten.

Maar het platform is meer dan alleen een informatiepunt. Het nodigt uit om actief mee te doen, bijvoorbeeld door onderwerpen voor de agenda van hun wijkraad voor te stellen en feedback te geven. Door inwoners de kans te geven hun mening te uiten over voorgestelde projecten, bevordert de gemeente het samenhorigheidsgevoel, stimuleert het een open dialoog en verbetert het de vertegenwoordiging binnen de wijkraden.

Newham zet een succesvol burgerbudgetproject op met een hybride aanpak (Verenigd Koninkrijk)

Het People Powered Places-project is het indrukwekkende burgerbudgetproject van Newham, een deelstrict van de Britse hoofdstad Londen. Via het project is er tussen 2021 en 2023 maar liefst al £1,6 miljoen geïnvesteerd in 157 lokale projecten.  Het wordt gezien als een van de meest uitgebreide burgerbegrotingen in het Verenigd Koninkrijk.

Een robuuste en zorgvuldig geplande hybride aanpak

In oktober 2023 ging het project een nieuwe fase in. Van 21 oktober tot 12 november konden de inwoners van Newham in de ‘Big Vote’ beslissen hoe dat aanzienlijke bedrag verdeeld moest worden over acht buurten.

Wat dit initiatief onderscheidt, is de inclusieve en hybride aanpak van het stemmen. Met de diverse bevolking van Newham in het achterhoofd koos het participatieteam voor digitaal stemmen via het Go Vocal-participatieplatform en in het echt in bibliotheken en buurtcentra.

Newham organiseerde drie offline evenementen tijdens de stemfase. Inwoners konden tijdens die momenten ondersteuning krijgen bij het stemmen op het Newham Co-create-platform of op een papieren biljet hun stem uitbrengen.

De toekomst van participatie is hybride

Vandaag de dag willen inwoners steeds meer participeren op hun voorwaarden en op de platforms van hun voorkeur. Deze trend naar 360° participatie maakt dat je als gemeente online en offline methoden moet combineren om succesvol te zijn. In onze gids over hybride participatie ontdek je hoe je de juiste methoden kiest en lees je welke impact dat heeft in een selectie casestudy’s.

Download nu je gratis exemplaar