Hoe zorg je er als lokaal bestuur voor dat je inwoners en betrokkenen zich thuis blijven voelen in hun gemeente, en dat je het beste haalt uit de publieke ruimte? De stad Sint-Truiden had het alvast helder voor ogen: voor de vergroening en ontharding van de Veemarkt moest de lokale community meedenken.

Voorbereiding: draagvlak creëren

De ‘Veemarkt Breekt Uit!’-campagne had als belangrijkste doel de 13.000m² asfalt van de Veemarkt uit te breken en te vergroenen. De eerste stap? Op het digitale participatieplatform de nodige informatie delen en betrokkenheid genereren. De Veemarkt vervult binnen Sint-Truiden namelijk verschillende functies: er vindt een wekelijkse rommelmarkt plaats, er is een skatepark en de Veemarkthallen hebben een belangrijke historische waarde.

Sint-Truiden besloot dan ook om met twee participatiemethodes te werken: een enquête en een ideatieproject.

Uitvoering: enquête en ideeën

Met een enquête wilde het bestuur polsen hoe de Veemarkt momenteel door inwoners wordt gebruikt. Bovendien was dit een uitgelezen manier om de discussie breder te trekken dan de parking en ook vragen te stellen over de groene invulling van de ruimte. Met een bijkomend ideeënproject wilde het bestuur inwoners de kans geven om hun eigen ideeën en voorstellen in te dienen.

Hoe moest zo’n idee of voorstel eruit zien? Daar had de stad een specifiek kader voor uitgewerkt. Zo moesten ingediende ideeën een duurzaam karakter hebben, bijdragen aan de ambitie om een landschapspark te realiseren, binnen de mogelijkheden van het lokale beleid vallen en het algemeen belang dienen. De burgers die in de buurt wonen en de site elke dag gebruiken kwamen met creatieve voorstellen. In totaal werden 57 ideeën opgehaald, waarvan de voorstellen voor o.a. een nieuw skatepark en een evenementenzone heel wat stemmen kregen van andere inwoners.

Een hybride aanpak

Bovendien versterkte de stad haar online inspanningen met offline participatie-initiatieven. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken, trok het bestuur zelf naar de markt met tablets om er mensen te bevragen. Er was een muurtekening, er werden inloopmomenten georganiseerd, de sociale kanalen en het infoblad werden ingezet en er werden digitale schermen op de Veemarkt geplaatst.

Resultaten: mogelijk voer voor diepere participatie

Momenteel worden zowel de enquête als de voorstellen van de inwoners geanalyseerd door het projectteam. Met een architectenbureau als externe partner worden verschillende ontwerpen uitgewerkt die aan het schepencollege zullen worden voorgelegd. Op basis van de feedback van het schepencollege zal een scenario worden uitgekozen en uitgewerkt. Voor bepaalde specifieke aspecten van de uitwerking zal men de inwoners in de toekomst mogelijk opnieuw raadplegen.

De belangrijkste inzichten

  • Kader je boodschap als een verhaal met een duidelijke ‘waarom’. Benadruk daarbij dat het bestuur en de community dit samen zullen uitvoeren.
  • Blijf je boodschap herhalen. Er zullen altijd nog mensen zijn die je boodschap niet hebben gezien.
  • Combineer de activiteiten op het digitale platform met offline participatie op het terrein.

Meer lezen over het vormgeven van de omgeving?