Blog

Go Vocal's blog - de hub voor inzichten, advies en de laatste trends om je te helpen betekenisvolle participatie op gang te brengen.

Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit
Sören Fillet
November 6, 2023

Zo betrek je inwoners bij de planning van de publieke ruimte

Plannen maken is een belangrijke verantwoordelijkheid voor elke lokale overheid. Dit kunnen strategische plannen zijn die lokale prioriteiten bepalen. Klimaatplannen voor de lange termijn. Mobiliteitsplannen, waarin je de lokale verkeerssituatie bepaalt. Of misschien stadsplannen, met daarin de beslissingen om onze openbare ruimte op korte en langere termijn te transformeren.

Read more
Go Vocal Arrow right
Ruimtelijke Planning & Leefkwaliteit
Sören Fillet
August 7, 2023

4 voorspellingen over de toekomst van onze steden

Onze steden. Het zijn de knooppunten van onze wereld. Het zijn bruisende en levendige smeltkroezen van cultuur, geschiedenis, kunst, handel en ontwikkeling, die enkele van de mooiste en slimste triomfen van de mensheid vertegenwoordigen. Overal waar mensen uit alle lagen van de bevolking samenkomen, bruist het van het potentieel.

Read more
Go Vocal Arrow right