De kosten van traditionele kanalen

Gemeentehuisvergaderingen zijn zo oud als de democratie zelf. Het is de traditionele manier om feedback te verzamelen en inwoners inspraak te geven in lokale beleidsbeslissingen – maar het is ook een kostbaar en tijdrovend proces.

De organisatie ervan kost tijd, er zijn vaak extra kosten voor consumpties en locaties, er is personeel ter plaatse nodig en dat in verschillende fasen van het project. Bovendien is de input die je tijdens deze bijeenkomsten verzamelt moeilijk te verwerken en te delen intern. En: vaak woont slechts een handvol inwoners de vergaderingen bij, wat betekent dat de input niet representatief is voor de zorgen van de bredere bevolking.

Met de kosten voor het bijeenbrengen van burgers, de organisatie, het personeel, vervoer, enz. kunnen de kosten van offline participatie gemakkelijk oplopen tot ruim 160 euro per betrokken inwoner. En als slechts een paar mensen komen opdagen, kun je dat dan echt een nuttige investering noemen?

Een online participatieplatform verlaagt de kosten drastisch

Steeds meer gemeentes maken gebruik van online platforms om hun inwoners te betrekken. En terecht: dankzij technologie kun je je inwoners op grote schaal betrekken, tegen een fractie van de kosten van traditionele kanalen.

Hier zijn drie redenen waarom een online participatieplatform de investering waard is:  

1. Gemiddeld tot 12x meer inwoners betrekken

Met een slimme combinatie van offline én digitale participatie zien overheden – gemiddeld – tot 12x meer participatie van inwoners in vergelijking met enkel fysieke inspraak. Let wel, deze vergelijking gaat enkel op als je dezelfde hoeveelheid tijd en middelen investeert.

Waarom? Omdat je door online participatie meer mensen de kans geeft om hun zegje te doen, wanneer het hun uitkomt. Ze kunnen mening delen wanneer het hen uitkomt, waar ze ook zijn.

2. Je bouwt een netwerk op dat je in een paar klikken opnieuw kunt betrekken.

Naarmate je meer raadplegingen online lanceert, bouw je een database op van deelnemers die je gemakkelijk opnieuw kunt betrekken bij toekomstige projecten – zonder extra investeringen.

Dankzij dat netwerk heb je voor elke opeenvolgende raadpleging minder middelen nodig. Of je kunt ze gerichter besteden, bijvoorbeeld in communicatie naar groepen die nog niet (voldoende) participeren.

Participatie schalen, niet de kosten

In tegenstelling tot wanneer je je alleen richt op offline participatiemethoden, nemen de kosten niet toe wanneer je meer projecten lanceert of meer mensen bereikt. Wanneer je bijvoorbeeld meer offline evenementen organiseert, dikt de rekening snel aan. Denk aan meerkosten voor:

  • Eten en drinken,
  • Voorbereiding van het evenement,
  • Vergoedingen voor consultants om offline bijeenkomsten te modereren,
  • Personeelskosten voor de medewerkers aanwezig bij evenementen.

Daarentegen zijn de kosten per extra online project minimaal. Als je kiest voor een platformlicentie bij CitizenLab, kun je zoveel projecten lanceren als je wilt, zonder extra kosten.

Er hangt een (groter) prijskaartje aan een gebrek aan participatie

Het is belangrijk te beseffen dat een gebrek aan participatie in veel gevallen meer kost dan een investering in een goed proces, ondersteund door goede tools.

Door inwoners te betrekken bij de besluitvorming kun je je beslissingen baseren op betrouwbare informatie. Je krijgt een beter inzicht in wat je burgers willen en kunt de middelen op basis daarvan toewijzen. En hoe meer bewoners je erbij betrekt, hoe zekerder je kunt zijn dat je beslissing de juiste is.

Te weinig inwoners raadplegen kan ertoe leiden dat je onnodige investeringen maakt, onvoldoende draagvlak creëert voor een bepaalde beslissing en/of de meest dringende problemen niet aanpakt – met ontevredenheid als gevolg. Met als gevolg dat je je plannen moet bijstellen.

Investeren in online participatie = middelen goed besteed

Het is duidelijk dat online participatie leidt tot een groter bereik en meer deelnemers, wat uiteindelijk ook het rendement op je investering ten goede komt. Maar naast hogere participatiecijfers zal een goed online participatieplatform je ook helpen om projecten efficiënter uit te voeren en de input die je verzamelt beter te benutten. Deze onderwerpen komen de komende weken aan bod, dus hou onze blog in de gaten!

Wil je nu al meer weten? Download dan onze nieuwste gids: de meerwaarde van online participatie.