Datagedreven besluitvorming biedt een hele reeks voordelen:

  1. Je neemt objectievere beslissingen
  2. Je pakt de problemen aan die er echt toe doen
  3. Je beleid wordt efficiënter
  4. Je kunt gerust transparant communiceren
  5. Je kunt met meer vertrouwen middelen toewijzen en langetermijnplannen opstellen

Laten we elk van deze voordelen eens van wat dichterbij bekijken.

5 manieren waarop online participatie leidt tot betere beslissingen

1. Data leiden tot objectievere besluitvorming

Als beleidsmaker wil je niet vertrouwen op persoonlijke vooroordelen, veronderstellingen of de mening van tien luidruchtige inwoners wanneer je je beleid of plannen uitstippelt. Deze meningen weerspiegelen misschien niet de diverse ervaringen en ideeën van je grotere community, wat kan leiden tot verkeerde investeringen, ontevreden bewoners, en dat je helemaal opnieuw moet beginnen. Daarom is het belangrijk om meer inwoners bij deze besluitvormingsprocessen te betrekken.

Met een digitaal participatieplatform zoals CitizenLab kun je meer inwoners betrekken (gemiddeld 12x meer) en objectievere gegevens verzamelen. Dit kan je dan weer helpen beter geïnformeerde, accurate beslissingen te nemen die minder risico’s meebrengen en tegelijkertijd de impact van je beleid vergroten. Eindresultaat: gestegen vertrouwen in je lokale bestuur.

2. Data tonen je trends en aandachtspunten

Wanneer je meer gegevens hebt, kun je ook patronen en trends identificeren die anders misschien (langer) onopgemerkt waren gebleven. Zo kun je duidelijke verbeterpunten opsporen en prioriteiten stellen om problemen tijdig aan te pakken.

Dankzij het Go Vocal-platform en de ingebouwde Artificiële Intelligentie (AI) en Natural Language Processing krijg je snel zicht op trends. Zie het als een data-analist aan je zijde die je helpt om de input van je inwoners te begrijpen. Overheden die het Go Vocal-platform gebruiken, kunnen tot 55% sneller rapporteren en kunnen daardoor meer tijd spenderen aan de communicatie met inwoners en de verbetering van hunt beleid.

3. Data komen de effectiviteit van je beleid ten goede

Goed beleid stopt niet bij het oplijsten van een aantal actiepunten. Je moet ook uitvoeren, evalueren en eventueel bijsturen.

Wanneer je je inwoners online betrekt via een platform zoals dat van Go Vocal, kun je gemakkelijk op dezelfde plek de vinger aan de pols houden en nagaan of je beleid en actieplannen hun beoogde doelen bereiken, of waar aanpassingen nodig zijn.

Inwoners die deelnamen aan een project zullen het op hun beurt waarderen dat er een centrale plek is waar ze updates kunnen vinden en verder feedback kwijt kunnen.

4. Data leiden tot minder stress rond transparantie en verantwoordingsplicht

Volgens het rapport “Building Trust to Reinforce Democracy” van de OESO vertrouwt slechts ongeveer 4 op de 10 inwoners hun overheid en gelooft slechts 4 op de 10 dat ze de kans zouden hebben om een impact te hebben op het lokale beleid.

Gelukkig stelt een platform zoals Go Vocal inwoners in staat om hun mening te uiten en in interactie te treden met hun beleidsmakers. En zij kunnen vervolgens met de data aan de slag én die ook gebruiken om hun acties te verantwoorden. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat beslissingen wel degelijk gebaseerd zijn op feedback van de inwoners, niet op hun eigen persoonlijke agenda’s. Als beslissingen aan data gelinkt kunnen worden, verhoogt dat in veel gevallen de transparantie. En dat komt op termijn het vertrouwen van inwoners dan weer ten goede. Bovendien creëer je zo draagvlak voor initiatieven en bouw je een participatiecultuur uit.

5. Data verbeteren de toewijzing van middelen en de langetermijnplanning

Steeds krappere budgetten, stijgende kosten en nieuwe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid dwingen overheden om manieren te vinden om beperkte middelen efficiënt te besteden. Door met data te werken kun je middelen eenvoudiger op de best mogelijke manier inzetten, in lijn met de behoeften van je inwoners.

Of het nu gaat om een meerjarenplanning, een mobiliteitsplan of de heraanleg van een straat, met participatie voorkom je onnodige investeringen die voor ontevredenheid zorgen. Soms gaat het zelfs zo ver dat je je keuzes en plannen moet herzien en uiteindelijk méér moet uitgeven. Door met data te werken als je beleid uitstippelt, kun je op beide oren slapen.

Maak betere beslissingen dankzij data

Feedback van je inwoners helpt je de effectiviteit van je beleid te maximaliseren en te evalueren, zodat je zowel je interne doelen als de verwachtingen van je inwoners inlost. Participatie is niet langer een helse klus – dankzij technologie kun je nu eenvoudiger en sneller dan ooit veel feedback ophalen, de data analyseren en gebruiken om de juiste prioriteiten op een rechtvaardigere, meer inclusieve manier aan te pakken.

Investeren in online participatie = middelen goed besteed

Het is duidelijk dat online participatie een positief effect heeft op je besluitvorming. Meer inclusieve en rechtvaardige beslissingen leiden tot meer steun en vertrouwen, en uiteindelijk tot een hoger rendement op je investering in participatie. Maar meer en betere gegevens zijn slechts enkele van de elementen die online participatie de moeite waard maken om in te investeren. Benieuwd naar meer?

Download onze gids “Inwoners digitaal betrekken: het rendement van online participatie